startline
nyári táborok nemcsak(!) gyerekeknek Jobb agytekés
rajztanítás
kézműves foglalkozás galéria lakberendezés kiállításrendezés krea-túra Görögország kiállításajánló újrahasznosítás letölthető könyv szülőszoba színválasztási segédlet Partnerek

Mit érdemes tudnunk ábrázolási képességünkről?

Hitetlenkedve hallják sokan, de bárki megtanítható realisztikusan rajzolni. Ha írni tudsz, tudod formálni a vonalat, tudsz ékezeteket tenni és különbséget, kapcsolatot látni és létrehozni. Rajzoláskor még egyszerűbb a dolgunk, gazdagabb az eszköztárunk, csak elő kell venni valójában meglévő képességeinket, meg kell ismerni jobban magunkat, hogy valójában mi játszódik le bennünk, mi térít el.

A jobb agyféltekés tanfolyamnak  felső korhatára nincs. Mindegyikünk keze képességei nagyjából megegyeznek Leonardo da Vinci, Michelangelo, Picasso, Munkácsy, gróf Zichy Mihályéval, hogy csak találomra példálózzak. Egyszerű igazság ez, de nem gondolunk rá. Kézügyességre inkább a bűvésznek van szüksége, mint a művésznek, vagy a sebésznek, aki rossz mozdulatával jóvátehetetlen hibát ejthet. Rajzolás, festés, szobrászkodás közben azonban számtalan korrekciós lehetőségünk van.
A közhiedelemmel ellentétben nem a kézügyességen áll vagy bukik tehát a siker. A szájjal vagy lábbal festők között is akadnak művészek, pedig nehéz helyzetükben "kézügyességről" igazán nem beszélhetünk. Ha van olyan testrészünk amellyel rajzeszközöket tudunk irányítani, már sikeresek lehetünk az ábrázolásban.

A siker kulcsa érzékelésünk és gondolkodásunk. A folyamat agyunkban játszódik le, kezünk csak végrehajtó eszköz. Ezért történhet meg, hogy már stuktúrált agyunkat olyan bravúrra tudjuk késztetni, mint az élethű portré készítésének 4 nap alatti megtanulása. A realisztikus ábrázolás pusztán mesterségbeli tudás, nem művészet. Innen vezethet út tovább, a művészi ábrázolás irányába. Ez már gondolatátvivő képességgel és saját esztétikával bír, de lerajzolni a valóst éppúgy mindenki képes, ahogy pl. felkapcsolni a villanyt.
Az, hogy ki-ki miként hasznosítja: művészi megoldásokat  keres, vagy „csak” a hétköznapi lényeglátása erősödik fel és a problémamegoldó gondolkodási képessége javul ugrásszerűen, saját szándékain és adottságain múlik. 
Rajztudásod lehet szórakozásod vagy munkád alapja, könnyeden, magától értetődő természetességgel vetítheted ki fejedből a képet, tehát elképzelt, fantázialényeket és környezetet, sci-fibe illő objektumokat is. Utóbbi még nem az alapkurzuson alakítható ki. 

Kinek ajánlható a tanfolyam?

Önbizalomhiánnyal küszködőknek különösen ajánlom, mert eddig ki nem használt képességeiket meglepetésszerű gyorsasággal hozza felszínre. Lehetetlen nem reagálni pszichésen is a hirtelen sikerre.  Hatalmas segítség választási helyzetben lévőknek döntésük körülményeinek objektívebb mérlegeléséhez. Természetesen hasznos lakberendezőknek, felvételire készülőknek, divattervezőknek, építészhallgatóknak, tájépítészeknek, formatervezőknek, grafikusoknak stb. Bármelyik területen, ahol a szabadkézi rajz, a vizuális kommunikáció gondot okoz, vagy fejleszteni szeretnéd. De éppoly fontos azoknak, akik a rajzzal kapcsolatban nem aktívak, "csupán" problémamegoldó gondolkodásukat szeretnék fejleszteni.

Először az USÁ-ban, aztán Nyugat- Európában is eredményes tényfeltáró, problémamegoldó módszernek bizonyult vizuális feladatokat egyáltalán nem végző cégek tréningjeként. Olyan szervezeti-működési változásokat, motiváltabb teljesítményorientált légkört teremtett a dolgozók irányából kiindulva, melyek feltárásához komoly költségtényezőt jelentő hatáselemző tanulmányok és több hónapi elemző-kutatómunka árán juthattak volna máskülönben. Ráadásul maguk a részvevő dolgozók láttak rá újszerűen, más szempontból saját munkájuk tényezőire. A probléma megfogalmazása gyakran magában hordozza a megoldási javaslatot is. Ki tudna megfelelőbb javaslatot tenni egy gond elhárítására, mint az, aki mélységében ismeri? Az újítás bevezetésének elfogadása is zökkenőmentesebb, ha a dolgozók magukénak vallják, nem kívülről erőltetik rájuk, mint azt külső vizsgálatok után sok helyütt érzik, ráadásul a rácsodálkozás örömérzete társul az élményhez. Nem csoda történik, csak agyunk jobb kihasználása.

Hogyan válasszunk a jobb agytekés tanfolyamok közül?

Az oktatási piacon nincs kontroll, bármilyen önjelölt "tanár" működhet. Ez is erősíti a szakmai ellenérzéseket. Sebészkést nem adnánk képesítetlen kézbe, de hagyjuk, hogy kontollálatlan minőség (gyakran giccs) kerüljön fejünkbe. Tapasztalható a világháló közvetítésével, ki és milyen szinten igyekszik hasznot húzni ebből. Sok póruljárt részvevő legyint: "Én is elmentem ilyen kurzusra. Ott működött, máshol nem."  Hogy lehet ez? Ha az úszóleckét megtanultuk, tudunk úszni hasonló körülmények között.

Ha tanácstalan vagy, figyeld meg a tanítványok munkáit! Sok helyen azt tanítják, maszatold a grafitot, itt-ott radírozz bele, azzal kész is vagy. Valóban kész a hatásvadász, szépelgő, finomkodó munka. A szervezőknek ez olcsó, gyors, ráadásul attól sem kell tartani, hogy a tanítványból idővel konkurrencia válik, hiszen nem tud meg semmit az antropológiai összefüggésekről, nem tanul meg térből síkba vetíteni, vagy fordítva. Ezek a kurzusok nem rajzoltatnak élő modell után, csak (életszerűtlenre retusált) fotók alapján, ahol többnyire a modell fontos része is hiányzik, ami által eleve kizárt, hogy a kezdő rajzoló legalább magától ráébredjen általános érvényű igazságokra. Ha ilyet észlelsz a  tanulói rajzokon, lapozz másik helyre! Ahányan vagyunk, annyiféle a rajzunk, ahogy írásképünk is. Ha nem ez tükröződik, hanem egyenstilusúak a munkák, az oktatás futószalagszerű, sorozatgyártásra orientált, vagy nem a tanulók készítették. Ma sokan és egyszerűen így törnek haszonra  a szolgáltatói piacon. Kettőn áll a vásár, válassz okosan! Könnyű a kezdő rajzolót elbájolni hatásvadász gyors elemekkel, lezavarni egy kurzust maszatba radírozott fényekkel, négyzetrácsra hagyatkozott koordinátarendszerré egyszerűsített ábrázolással. A módszer kidolgozója, Edwards nem így tanította. A témát alaposan körüljárta, kutatta. Biológiai, módszertani, pszichológiai  tényezőket vizsgált, doktorált is a témából. Mindamellett emberek ezreit tanította a gyakorlatban! Ez tehát az a szerencsés eset, mikor az elméleti munka tényleg kiegészíti a gyakorlatot, a tudós két lábbal áll a földön és gyakorlatban is műveli, amit doktorátusában állít. Hogyan is jöhet ahhoz egy önjelölt bárki, hogy mélységében nem isverve a folyamatot, elvegyen belőle, feleslegesnek ítéljen részeket!

Sokan megszerzik a könyvet, de nincs türelmük, vagy önfegyelmük végigmenni a gyakorlatokon. Pedig ez egy lehetséges jó megoldás. Tanár persze többet segíthet élő-elevenben, de önképző módon is lehet igazán jó eredményeket elérni.

Az őszinte, standardoktól mentes ábrázolás kis hibákkal is meggyőzőbb, mint a szépelgő maszálásból kibontakozó kép. Amelyik tanfolyam művészt ígér faragni belőled, nem mondhat igazat, hiszen nem ismer téged, honnan tudná, milyen gondolati tartalom lakik benned. A reális rajzolás elsajátítható készség, mesterségbeli tudás, nem művészet még. Te fejlesztheted művészetté, ha tehetséget, ötletet, tartalmat viszel bele.

Időbeosztás szempontjából is szűrhetünk. Saját (8 éves tanári) gyakorlatom alapján állítom 32 x 60 perc alatti igen tömény gyakorlat folyik. Kihagynám a számításból a 3 napos alapkurzusokat. A 4 nap is olyan sűrű, hogy azt tovább nyírbálni garantáltan haszonelvű törekvés pusztánVannak tanulni vágyók, akik úgy hiszik, ha több éves ismeretanyag néhány napra leszűkíthető, akkor akár ennél is tovább csökkenthető. Ezeket a kurzusokat ne úgy képzeljük el, mint a Mátrix című film információfelvevő módszerét. Nem pendrive, amit bedugok az emberek tarkójába, hogy tudásom átadjam. A gyakorlatok elvégzése juttat tudáshoz. Ehhez pedig kell idő. 

A tanítás, mint mesterség szintén egy sor készség és képesség. Jó tanárnak születni kell, nem papír tesz azzá. Tény viszont, hogy a tudásátadás folyamatát, adagolását, személyre szabását, módszereit tanulni kell. Nem biztos, hogy mérnök, vagy művész képes úgy magyarázni, hogy abból valóban építhessük tudásunkat. Diplomáim szerzése közben volt alkalmam bőségesen megtapasztalni, hogy igazán kvalitásos művész is lehet csapnivaló tanár, aki érvelés, magyarázat helyett elintézi tanítványait annyival: "Ezt érezni kell!"

Személyes adalék

Képzett tanárként én is ellenérzéssel kezdtem ismerkedni az Edwrds-féle módszerrel. Amolyan hámozott lufinak tűnt ez az amerikaias sikertörténet. Poroszos iskolákban cseperedve általában úgy tartjuk, az igazi teljesítmények vérrel-izzadtsággal és főleg hosszú évek alatt keletkeznek. Én is sok éven keresztül, szó szerint éjjel-nappal rajzolva fejlesztettem rajztudásom. Számtalan ellenpélda van, nem egy tanítványom mára már művész. Örülök, hogy előítéletemet legyőzve elméletében-gyakorlatában,  részleteiben is meggyőződtem a módszer hathatósságáról. Köszönet érte Betty Edwardsnak, tanáraimnak, tanítványaimnak is. Mindenkitől tanulok tanítás közben is. Figyelve tanulási folyamatát visszakövethetők a fejben  némán zajló párbeszédek.

Jó látni a rácsodálkozó, boldog-döbbent tanítványokat, az "új" képességük birtokában vidáman ujjongó embereket. Ez a jó élmény megszokhatatlan öröm számomra, hasonló a jól sikerült színházi premier eufóriájához. Jó azután hallani sikeresebb iskolai előmenetelekről, munkahelyi gondok megoldódásáról, sikeres felvételi vizsgákról, kiállításon szereplésről és számtalan magánéleti problémamegoldásról.

A jobb agyféltekés tanfolyamról

I. alapkurzus

Akár a „pont–pont–vesszőcske” szintről indulva is valóban hihetetlen gyorsasággal haladunk a természethelyes ábrázolás felé a tanfolyamokon. (Tanítványok kurzus idején készült rajzai.) Négy nap alatt szinte mellékesen megtanulunk portrézni, és megízleljük az egész alakos emberábrázolás izgalmát is. A kompozicionálás, a kifejező méretválasztás, a helyes arányok, a perspektíva érzékelése és reprodukálása az emberi arc ábrázolásába épül, nem a hagyományos és sokaknak unalmas kockológián keresztül vezet. Elsősorban grafitrúddal , illetve ceruzával dolgozunk, de faszénnel, tussal, diópáccal, tollal is próbálkozhatunk, hiszen sokfélék vagyunk. Nagy súlyt fektetek a sikerélménnyel teli tanulási folyamatra, a gyakorlatokat és azok sorrendjét eszerint vezetem, ezért nem azonos feladatat kap mindeni. A tanuló motiváltságára építek, a feladatok végrehajtására szánt időegységet ennek a szempontnak vetem alá. Az első két nap szinte kizárólag olyan gyakorlatokat végzünk, amivel a jobb agyféltekénket edzük. Nagyon érdekes önmegfigyeléseket végzünk gondolkodási folyamatainkról, amiket magunktól csak azért nem veszünk észre, mert túl közelről nézzük. Megtanulunk bánni a rajzeszközökkel és az ábrázolás alapegységeivel. Megtanulunk többféleképpen rálátni egy azon problémára, mint ábrázolási feladatra. Viszonyításokat, hasonlóságokat, ellenpólusokat tanulunk meg találni. A 32 órás program második felében megtanuljuk magunkat "hintáztatni" a két agyműködési állapotunk között. Ekkor tanulunk szabályszerűségeket, melyekkel ellenőrizni leszünk képesek saját magunkat. Megfigyeljük, milyen hatással van akár egyetlen apró részlet megváltoztatása is az egész jelenségre. Folyamatos tapasztalatszerzés és korrekció medrében halad ki-ki a maga erejéből. Senki rajzába nem javítok bele, mindenki maga "izzadja ki igazgyöngyét", így minden hazavitt munka végül önálló munka. Az viszont gyakori, hogy értelmező rajzokat készítek akár nagyításban is, párhuzamosan, hogy az ábrázolás folyamatába, mint tevékenységspirálba bevonzzam a tanítványt.  Arra is igyekszem ügyelni, hogy korrigálás közben ne én áruljam el, hogyan, mi a jó, hanem kérdéseimet úgy tegyem fel, hogy ki-ki maga jöjjön rá. Addig kérdezek, míg az érintett rá nem jön a megoldásra. Tanítványaim a tanfolyam után is rajzolnak, nélkülem is, bár van lehetőség további tanulásra is. Így a kezdő rajzosok is jól felkészülnek az önálló munkára. Megtanulhatnak konstruktívan kérdezni is maguktól.

A tanítási módszerért köszönet a Nobel-díjas agykutató,  Roger Sperrynek felfedezéséért, melyet az agykutatás területén elért, illetve Betty Edwardsnak, aki kidolgozta és továbbfejlesztette az ezen alapuló  jobb agyféltekés rajztanítási módszert. Sperry a két agyfélteke elkülönült működését bizonyította agysérültek rehabilitációja közben. A két agyteke eltérő mechanizmusát elsőként tárta föl. Edwards zseniális tanárként integrálta a tudomány eredményeit tanári munkájába. Bármilyen kézenfekvő, hogy az agykutatás megállapításainak helyet adjon a pedagógiai gyakorlat, cseppet sem magától értetődő. Egy megcsontosodott mechanizmust éppolyan nehéz megváltoztatni, mint leszokni egy szenvedélyünkről, ha nem nehezebb az érdekek, illetve a zavarosban halászók miatt.
Ahogy természetes, magam is hozzátettem saját e tárgykörhöz kötődő tanulási és tanítási tapasztalataimat, köszönet érte jó és rossz tanáraimnak, és minden tanítványomnak. Honosítva a módszert, figyelembe veszem eltérő sajátosságainkat, gondolkodási szokásainkat, attitűdjeinket. Segédanyagaim szerkesztésénél európai művészi kvalitásokra építek, egyben ízlést formálok. Kerülöm a szépelgő megfogalmazást, hús-vér mivoltában igyekszem láttatni a jelenségeket. Röviden magyarázok, nincsenek lila ködök, csodák, csak tények. Ugyanaz nagyon sokféleképp elmagyarázható. Többek között itt segít a tanári képesítés. Inspirálom a tanítványokat bemutató rajzaimmal. Megfigyelve a tanítványok gondolkodási mechanizmusát, korrigálásaimmal ott avatkozom be, ahol pszichológiai-módszertani szükség diktálja. 
Minden rajznak vannak értékei, amit jószemű tanár meglát, igen gyorsan analizál és olyan szóbeli instrukciókat ad, amivel tényleg lehet mit kezdeni. Sosem rajzolok bele senki munkájába. Néha olyan hirtelen és látványos fejlődés látszik, hogy otthoni környezetükben meggyanúsítotják tanítványaimat. Valósággal promenád számukra a bizonyítás.

Hogyan hat a gondolkodás fejlesztésére?

Megfigyelések, kontrollálható észlelések feldolgozásával sok helyzetben próbáljuk ki magunkat. Az észleletek objektivitására szorítkozunk, megtanulunk bánni a befolyásoló tényezőkkel, önellenőrzésre leszünk képesek.

Amíg valamit nem kell reprodukálnunk, azt hisszük, pontosan ismerjük. Ha megpróbáljuk lerajzolni, rájövünk,  mennyi részletet hagytunk ezidáig figyelmen kívül. Ahogy az aktív és passzív szókincs közötti különbségnél tapasztaljuk, mennyivel több szót értünk meg a használtakhoz képest. Más felismerési és más felismertetési szinten ismerni valamit. Mivel nem alapszik iskolázottságon, bárkinél hathatós. Szégyenlős, vagy zárkózott embereknek is segít, mivel megfigyelésük tárgya többnyire külső tárgy. Többnyire, hiszen a tanfolyam első és záró akkordja egy-egy önarckép tükör segítségével.

Rendszerszerű gondolkodásra nevel. A gyakorlatok során objektíven megtapasztalja mindenki, hogyan hat a legkisebb részlet megváltoztatása az egészre. Olyan ez, mint az ökológiában egy új faj megjelenése, vagy csak megváltozása dominóelv-szerű változást okoz az egész rendszerben. A rajz parányi világrészként tükrözi relációk igen bonyolult hálózatát. Rajzolás közben számtalanszor módosítunk. Elveszünk, hozzáadunk, megerősítünk, kiemelünk, alárendelünk. A rajzolás révén így egyszerűbb kísérleteket végzünk. Felismeréseink, rácsodálkozásaink örömet okoznak, ún. AHA-érzésünk támad. Tanítványaim gyakran számolnak be olyan önálló megfigyelésekről, amikhez élesebb megfigyelésük révén jutottak.

Egyoldalú iskolai nevelésünk során dominanciát szerzett egyenes vonalban dolgozó, időérzékkel megáldott bal agytekénket megtanuljuk kissé háttérbe szorítani. Azért van erre szükség, mert fizikailag nem vagyunk képesek egyszerre aktivizálni bal és jobb agytekénket. Hasonlítható ez a járás folyamatához. Mindkét lábunkat egyidejűleg azonos aktivitással terhelve nem tudunk járni, futni. A súlypontok gyors áthelyezése segíti haladásunkat. Sperry Nóbel-díja a tanítás módszertanát segíti, azzal, hogy az eddigi egy lábon szökdelve, tehát fárasztó, nehéz tanulást felváltja a kiegyensúlyozottabb agytevékenység, mikor bal és jobb agytekénket egyenletesebben terheljük. Megtanuljuk a rajz révén könyvtárfaként átlátni a részleteket. Így nem elveszünk bennük, hanem átlátjuk, ahogy egy térképet.

Problémamegoldó gondolkodásunk újabb részletesebb, pontosabb adatokhoz jut. Elcsodálkozunk, hogyan nem jöttünk rá eddig azokra a megoldásokra, amik az orrunk előtt voltak. Gordiusznak érezhetjük magunkat a csomójával.

A tanfolyam ára: 25 000 Ft + Áfa – előleg postai úton, a további beiratkozáskor fizetendő.

Jelentkezés, időpont-egyeztetés emailben

 

II. színes kurzus

Az ábrázolási készség a színes technikákkal folytatódhat, melynek három napja során ki-ki megismerkedhet a színkeveréssel, a színek jelentéseivel, szimbolikájával és sok technikával, pl. batikolás viasszal, akvarell, diópác, tus, lavírozás, akvarellkréta, akvarellceruza, tempera, tojástempera, akril, olajfesték,  használata.  Miközben tobzódhatunk a képzőművészeti technikákban, nonfiguratív alkotást készítünk, az alpokon túljutott tanulók választhatnak egész alakos, esetleg mozgó embert és állatot, de festünk a hagyományos stúdiumok szerinti csendéletet, tájat  is. A tanfolyam végére mindenki több olyan saját kép birtokába kerül, amelyet büszkén akaszthat a falára.

 

A tanfolyam ára: 32 000 Ft + Áfa– előleg postai úton, a többi beiratkozáskor fizetendő.
Jelentkezés, időpont-egyeztetés emailben

 

A rajztudás szintjei

A rajztudás három szintjét különböztethetjük meg eddigi gyakorlatom alapján:

1. szint: A reális rajzolás mesterségbeli tudásáig a fentiekben írtak szerint mindenki fejleszthető. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy bármi, amit jól megfigyelhetünk, ábrázolhatóvá válik számunkra, legyen az ember, egy gyufásdoboz, drapéria, a Nemzeti Múzeum, vagy egy atomerőmű.

2. szint: A mozgó-változó emberi-állati alak megfigyeléséhez nem áll rendelkezésünkre hosszú idő. Van rövidtávú képi tárolásra rendelt idegsejt-csoportunk, ami természetéből adódóan jól edzhető, így testedzésünkhöz hasonlóan teljesítőképessége is fejleszthető. Ami különös, az az, hogy az izomsejtekhez képest jóval nagyobb százalékban képesek fejlődni. Pszichológusok, orvosok bizonyították, hogy a rövidtávú képi memóriánk születésünk idején néhány másodperc, gyakorlatok hatására 6-12 percre is bővíthető. Ezáltal leszünk képesek a mozgást rajzban megörökíteni skiccelni, krokizni. Ilyenkor az "átmeneti tárolóból" dolgozunk, erősen befelé koncentrálva, miután nagy szemeket meresztettünk modellünkre.

3. szint: Tervezői szintet akkor érjük el, amikor a valóság elemeit már szabadon asszociálva építjük össze, azaz az elképzeltet kezünk munkájával, mint projektorral, kivetítjük. Ekkor koncentráltabban idézzük fel korábbi igen alapos megfigyeléseinket. Az animáció, a fantázialények is e csoportba tartoznak, mivel elemeik, amiket új, meglepő módon szintetizálunk, valahol már megfigyelt részegységek. Ilyenek az épületek, mielőtt megépülnének, a bútorok a tervezőasztalon, a ruhák, cipők, a design minden szegmense. Minden, amit tervezéskor kiagyalunk, vagy geometriai, vagy természeti formára épülő.

 

Segítek tanítványaimnak eligazodni a kreatív könyvek sokasága között, műhelyemben fontos alapművekkel ismerkedhetnek meg. Költségkímélő tanácsokat kaphat mindenki, mire érdemes fordítani pénzt, mire nem. Bepillantunk a „festőalkímiába” is, megtudhatjuk, mely növények, anyagok szolgálhatnak ingyenes alapanyagul.

A gyakorlatokhoz kapcsolódóan magától értetődően művészettörténeti érdekességek kerülnek szóba, melyeket szinte mindannyian kellemes meglepetéssel fogadnak, de ha tanulói igény merül fel, a művészettörténeti ismereteket hangsúlyosabbá tehetjük, illetve külön óra keretében is folytathatjuk.

Aki megszereti a műterem légkörét, műtermi órákra is járhat  1000 Ft +Áfa/ 60 perc óradíj mellett rajzi, festési, mintázási, technikákkal ismerkedhetnek meg.

Tanítványaimmal leonardói hagyományokon alapuló tapasztalati és kísérletező komplex esztétikai törekvéseket valósítjuk meg. Tevékenységünkbe nemcsak a műalkotások szokásos anyagait, hanem modern eszközöket, anyagokat, technológiákat vonunk be. Főleg környezetbarát anyagokat használunk, de az újrahasznosítás képzőművészeti vonatkozásai is kiemelt jelentőséggel bírnak.
Leghatékonyabbnak a kiscsoportos munkaformát tartom, amelyben segítségünkre siet a csoport spontán kohéziója. Mások munkamódszerét is látva önismeretük fejlődik, megtorpanásaik minimálisra rövidülnek, egymás meglátásaiból új ötletet, energiát merítenek. Eközben rengeteg lehetőség adódik egyéni korrigálásra, konzultációra. Tanítási módszeremhez hozzátartozik a tanulók spontán reakcióinak gyűjtése, elemzése, kellő pillanatban visszaidézése, tudatosítása. Jó önismereti lehetőség ez számukra. A feladatok kiadása és megbeszélése után nem sorsukra hagyom, ahogy hagyományosan velünk tették, hanem először figyelek, majd sorozatos korrigálásba kezdek. Nincs rossz rajz, csak helyrehozható, vagy tanulsággal szolgáló. Mindezzel bátorítani, erősíteni szeretném ábrázolási kedvüket, önkifejezésük egyik eszközét. Az elmélyült munkát zenehallgatással is támogatom.

Kapcsolatfelvétel

mágnesezhető vakolat