startline
nyári táborok nemcsak(!) gyerekeknek Jobb agytekés
rajztanítás
kézműves foglalkozás galéria lakberendezés kiállításrendezés krea-túra Görögország kiállításajánló újrahasznosítás letölthető könyv szülőszoba színválasztási segédlet Partnerek

A jobb agyféltekés rajztanítási módszer

Végre egy tudományos tény, amely a tanulás sikerét hatékonyan növeli!

Dr. Sperry Nóbel-díját annak köszönheti, hogy a működő agy tevékenységeit vizsgálva arra bizonyította, hogy agyunk két térfele eltérő módon bánik az információval. Bal agytekénk lineáris sorrendben, pontról, pontra halad, a jobb agytekénk rendszerszemléletű. Egészében, összefüggéseiben, viszonyításaiban látja a jelenségeket. A bal agyféltekénk analizál, a jobb szintetizál, összerak. A bal beszédes, a jobb csendes, részletekbe merülő, nem érzékeli az időt, a bal viszont követi az időbeliséget, gyakorta türelmetlen. A bal szimbólumokkal dolgozik, egyszerűsít, az információ kis egységéből következtetéssel végez logikai műveleteket, elvont. A jobb konkrét, egyedi milyenségeket érzékel, hasonlóságokra, metaforikus kapcsolatokra fókuszál, analógiákat talál. A bal általánosít, átlagol, sztenderdizál. A jobb intuitív, ösztönös, térbeli, érzelmi indíttatású. A bal inkább számszaki.

Rajztanuláskor fel kell rúgnunk 10 éves korunk körülre kialakult konvencióinkat, ha reálisan akarunk ábrázolni. El kell engednünk,  félre kell tennünk helyettesítő jelképeket, egyszerűsítő gondolkodásunkat és meg kell tanulnunk átlépni egy időt nem ismerő rácsodálkozó dimenzióba, hogy komplex látásmódban láthassunk. Nem kell eldobnunk, amink van, csupán használatba venni a birtokunkban lévő méltánytalanul mellőzött kihasználatlan részlegünket. Ehhez Betty Edwards a középkorban elterjedt ábrázolási segédeszközt, a képsíkot hívja segítségül. A tárgykép megfordítását, az értelmezés kizárását is használja. Formai redukciót végeztet, pozitív és negatív terekre osztja a képsíkot, ezek pontos helyét és alakját absztrakt módon közelíti meg a verbalitás minél teljesebb kizárásával.

A tanfolyamon az általa kutatott-kijelölt nyomon, magyarországi iskolarendszerben is bevált rajztanári fogásokkal gazdagítva tanítom a tanítványokat.

Egyetlen részvevő se ugyanazt a feladatsort végzi. Nem Betty Edwards képanyagát másolom le és adagolom, ahogyan a kényelmes és képzetlen konkurrencia általában.Ez alapján a komoly művészek jelentős hányada el is ítéli magát a módszert is. A művészettörténet adott egyénre alkalmas műmásolatai, csendéletbeállításai, élő modell utáni rajzok, perspektíva tanulmányok, ábrázolási és megfigyelési gyakorlatok, viszonyítási rendszerek segítségével tanulhatsz. Eddig a legkülönbözőbb vérmérsékletű, korű és tapasztalatú emberek is hálás döbbenettel végezték a kurzust. A kifejezőerő birtoklása, mint örömünk forrása elkápráztat, felráz, új megfigyelésekhez segít. Azt tanuljuk meg, hogy bármit le tudunk rajzolni, akáképzeletünkben létező dologról, akár megfigyelhető valóságról van szó. Ezért érezzük, hogy kitárul a világ és bennünk lévő lehetőségekhez jutunk.

Kerüljük az egyenmaszatolást, finomkodó, szépelgő hatásokat. Egyéni hangvételű képeid készíted el, antropológiai törvények tudatos alkalmazásával. Helyesen választott képanyag és élő modell alapján dolgozol, nem is keveset. Ne csodát várj , egyéni bánásmódon alapuló türelmes munka révén a magad erejéből haladsz. Épp ez az igazi érték. Tanítványaim nem csak a kurzuson készítenek szép-őszinte munkákat, hanem utána is, teljesen önállóan, mint sikeres felvételivizsgáikból, e-mail mellékleteikből látom. Fejlődésüket kíváncsi örömmel kísérem nyomon, javaslataimmal tovább is segítem, sokszor egyéni feladattervet állítok össze számukra portfóliójuk elkészítéséhez (pl. lakberendezői, formatervezői, grafikusi, divattervezői).

Új életcélt keresők is jól jártak rajztudásukkal.

mágnesezhető vakolat